Naši ciljevi

PH SrbijaPLUĆNA HIPERTENZIJA SRBIJA je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom, edukacije pacijenata i njihovih porodica.

To su sledeći ciljevi i zadaci:

 • Unapređivanje zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom
 • Edukacija  njihovih porodica
 • Organizovanje aktivnosti i okupljanja PH pacijenata, javno zalaganje za promenu svesti, navika u pogledu postupanja sa pacijentima koji boluju od plućne hipertenzije.
 • Prikupljanje  naučne i stručne literature u oblasti zdravstvene nege pacijenata sa PH.
 • Organizovanje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti PH.
 • Objavljivanje brošura, knjiga, vođenje web sajta i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bolju zdravstvenu zaštitu i dostupnost informacija i doktorskih timova za pacijente sa plućnom hipertenzijom, a u skladu sa zakonom.
 • Organizovanje stručnjaka i doktora za rad na edukaciji i boljoj informisanosti pacijenata i njihovih porodica.
 • Saradnja sa timovima iz inostranstva i pokušaj dobijanja prava na druge, u svetu, odavno dostupne lekove za plućnu hipertenziju, koji u Srbiji još uvek nisu dostupni, i time produžetka života i poboljšavanja kvaliteta života pacijenata sa PH.
 • Saradnja sa univerzitetima, klinikama, Ministarstvom zdravlja, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemji i inostranstvu koje se bave problemima retkih bolesti, a posebno plućnom hipertenzijom.
 • Podizanje svesti građana o transplantaciji organa (jedinom krajnjem medicinskom rešenju za PH).
 • Zastupanje intresa članova Udruženja pred lokalnim i repubičkim organima;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugrdske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostaih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju  ili promociji pitanja od značaja za Organizaciju Plućna hipertenzija Srbija.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preuzima sledeće oblike aktivnosti:

 • Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva  i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja.
 • Udruženje preuzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada udruženja Plućna hipertenzija Srbija.

Last updated: April 13, 2016

Inspired by HOPE

Inspired by HOPE

 

Giuliana, Italy
I wish for the tulips I planted yesterday to flower and that I’ll be so busy planning my wedding that I’ll forget about PH!

Giuseppe, Switzerland
Healthy people have a lot of dreams. Sick people have only one.

Radu, Romania
I dream to still be around to see my 18 year old son become an architect.

Nina, Switzerland
I want to be cured and have a pony.

Tuulia, Finland
I hope to live a good life in spite of illness and that one day there will be a cure.

Jennifer, USA
I hope to feel better and to train to be a nurse.

Jana, Slovakia
I am on a waiting list for lung transplantation and hope that the operation will take place in the next 6 months.

Marion, France
I dream to be able to dance and party ! Walk in the mountains… and swim !

Patrik, Sweden
My dream is that a cure will be found for my son and for everybody else who suffers from PH.