PH Srbija

Plućna Hiprtenzija Srbija je dobrovoljna nevladina organizacija, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja, zaštite, edukacije  i prava pacijenata sa plućnom hipertenzijom.

Od 2015. godine, članica je nacionalnog udruženja pacijenata PH Europe sa sedištem u Beču koja broji više od 40 evropskih zemalja, među kojima su  Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Italija, Irska, Izrael, Nemačka, Francuska, Danska, Portugal, Makedonija, Mađarska, Hrvatska, Litvanija, Češka, Švedska, Švajcaska, Ukrajina, Turska itd.

PH Srbija, zajedno sa PH Europe, zajedničkim snagama radi na tome da pobošlja svest o PH širom Srbije i Evrope,  promoviše optimalne standardne brige za ljude koji žive sa ovom bolešću, osigura dostupnost svih odobrenih tretmana i podstiče istraživanje za nove lekove i terapije.

 

 

Last updated: January 16, 2018

Inspired by HOPE

Inspired by HOPE

 

Giuliana, Italy
I wish for the tulips I planted yesterday to flower and that I’ll be so busy planning my wedding that I’ll forget about PH!

Giuseppe, Switzerland
Healthy people have a lot of dreams. Sick people have only one.

Radu, Romania
I dream to still be around to see my 18 year old son become an architect.

Nina, Switzerland
I want to be cured and have a pony.

Tuulia, Finland
I hope to live a good life in spite of illness and that one day there will be a cure.

Jennifer, USA
I hope to feel better and to train to be a nurse.

Jana, Slovakia
I am on a waiting list for lung transplantation and hope that the operation will take place in the next 6 months.

Marion, France
I dream to be able to dance and party ! Walk in the mountains… and swim !

Patrik, Sweden
My dream is that a cure will be found for my son and for everybody else who suffers from PH.