Šta je PAH?

Šta je PAH?

Plućna arterijska hipertenzija (PAH) je progresivno oboljenje koje smanjuje protok krvi i povećava pritisak u krvnim sudovima u plućima.

Šta uzokuje PAH?

Plućne arterije su veliki krvni sudovi odgovorni za transport krvi od srca do pluća da bi sakupili kiseonik. Kod PAH-a, ćelije koje se oblažu u ovim arterijama se uvećavaju i umnožavaju. Kao posledica, arterije se debljaju, uzrokujući otpornost na krv koja protiče kroz njih povećavajući krvni pritisak. Leva strana srca mora više da radi da bi pumpala krv kroz arterije. To ostavlja mrlju na srcu koja se uvećava što uzrokuje njeno uvećavanje i može da dovede insuficijencije desnog srca.1

(a) Poprečni presek plućne arterije kod zdrave osobe: zidovi krvnog suda su fleksibilni i elastični, dopuštajući krvi da lako prolazi.

(b) Poprečni presek plućne arterije kod osobe sa PAH-om: zadebljanje krvnih sudova stvara otpornost na protok krvi, otežavajući srcu da ispumpava krv kroz pluća.

Koliko ljudi je pogođeno PAH-om?

PAH pogađa 15-50 osoba na milion stanovnika.2 Osobe sih uzrasta i ethničkog porekla oboljevaju od ove bolesti, iako je učestalost veća kod žena neko kod muškaraca. 3

PAH je definisan kao ‘Grupa 1’ u kliničkoj klasifikaciji plućne hipertenzije u Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji (WHO) 4 vidi klasifikaciju za više informacija

Budućnost PAH-a

Iako lek za ovu bolest koja je opasna po život još uvek nije na pomolu, postoji puno razloga zbog koji moramo biti optimistični. Pacijentima obolelim od PAH-a postaje dostupan sve veći broj terapija kojima se poboljšava kvalit života i produžuje životni vek. Trenutni cilj je da se osigura da svi pacijenti oboleli od PAH-a imaju pristup centrima koji imaju najbolje dijagnoze, upravljanje i terapije koje su aktuelne za njihovu bolest.

Izvori

  1. Rosenblum WD. Pulmonary arterial hypertension: pathobiology, diagnosis, treatment, and emerging therapies. Cardiol Rev 2010;18:58–63.
  2. Peacock AJ, Murphy NF, McMurray JJ et al. An epidemiological study of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2007;30:104–9.
  3. Badesch DB, Raskob GE, Elliott CG et al. Pulmonary arterial hypertension: baseline characteristics from the REVEAL Registry. Chest 2010;137:376–87.
  4. Simonneau G, Gatzoulis MA, Adatia I et al. Updated clinical classification of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2013;62:D34–41.

Više informacija i obrazovnog materijala o PAH-u možete da pronađete u odeljku ‘PH. To je lično’.

Poslednji put ažurirano: 2. februar, 2015.

 

Last updated: November 26, 2015

Inspired by HOPE

Inspired by HOPE

 

Giuliana, Italy
I wish for the tulips I planted yesterday to flower and that I’ll be so busy planning my wedding that I’ll forget about PH!

Giuseppe, Switzerland
Healthy people have a lot of dreams. Sick people have only one.

Radu, Romania
I dream to still be around to see my 18 year old son become an architect.

Nina, Switzerland
I want to be cured and have a pony.

Tuulia, Finland
I hope to live a good life in spite of illness and that one day there will be a cure.

Jennifer, USA
I hope to feel better and to train to be a nurse.

Jana, Slovakia
I am on a waiting list for lung transplantation and hope that the operation will take place in the next 6 months.

Marion, France
I dream to be able to dance and party ! Walk in the mountains… and swim !

Patrik, Sweden
My dream is that a cure will be found for my son and for everybody else who suffers from PH.