Informacije o leku

Informacije o leku

Regulatorna tela SAD i/ili EU su u toku prošle godine odobrila tri nova leka za plućnu hipertenziju:

Macintentan (Opsumit):

Macintenatan (Opsumit), novi lek za lečenje odraslih sa plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) odobrila je Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) 18. oktobra 2013. godine i Evropska medicinska agencija (EMA) 20. decembra 2013. godine.

Opsumit pripada grupi lekova pod nazivom „antagonisti endotelinskog receptora“ koji opuštaju plućne arterije smanjujući krvni pritisak u plućima. Sigurnost i delotvornost leka Opsumit su utvrđeni tokom dugoročnog kliničkog ispitivanja u kome je 742 učesnika nasumično odabrano da prima lek Opsumit ili placebo. Lečenje je u proseku trajalo oko dve godine. U studiji, lek Opsumit bio je delotvoran u usporavanju progresije bolesti, nalaz koji je uključivao opadanje sposobnosti vežbanja, pogoršanje simptoma PAH ili potrebu za dodatnim lekovima za PAH. Kompanija Actelion Pharmaceuticals US, Inc., koja se nalazi u San Francisku, je odgovorna za distribuciju leka Opsumit.

Riociguat (Adempas)

Riociguat (Adempas), novi lek za lečenje odraslih sa plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) odobrila je Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) 8. oktobra 2013. godine i Evropska medicinska agencija (EMA) 27. marta 2014. godine.

Adempas pripada grupi lekova pod nazivom simulatori solubilne gvanilat ciklaze koji pomažu opuštanje arterija kako bi se povećao protok krvi i smanjio krvni pritisak. Namenjen je poboljšanju sposobnosti vežbanja kod pacijenata sa hroničnom tromboembolijskom plućnom hipertenzijom (CTEPH) nakon operacije ili pacijenata koji se ne mogu podvrgnuti operaciji. Adempas je takođe indikovan za lečenje pacijenata sa plućnom arterijskom hipertenzijom (PAH) nepoznatog uzroka, nasleđenom ili udruženom sa bolestima vezivnog tkiva, radi poboljšanja sposobnosti vežbanja i odlaganja kliničkog pogoršanja njihovog stanja. U kliničkom ispitivanju za procenu sigurnosti i delotvornosti leka Adempas u lečenju PAH, uključeno je 443 učesnika, nasumično raspoređenih da primaju lek Adempas 1,5 mg ili 2,5 mg, ili placebo, tri puta na dan. Nakon 12 nedelja tretmana, pacijenti lečeni Adempasom su, u proseku prešli 36 metara (oko 118 stopa) više od pacijenata koji su dobijali placebo u toku šestominutne šetnje. Kompanija Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc., koja se nalazi u Vejnu, država Njujork.

Treprostinil (Orenitram)

  1. decembra 2013. godine Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je Orenitram (treprostinil) tablete sa produženim oslobađanjem za lečenje plućne arterijske hipertenzije (PAH) kod pacijenata Grupe I WHO radi povećanja kapaciteta za vežbanje. Primarna studija kojom je ustanovljena delotvornost (FREEDOM-M) pretežno je uključivala pacijente iz WHO funkcionalne klase II-III i idiopatske ili nasledne etiologije PAH (75%) ili čija je PAH udružena sa bolestima vezivnog tkiva (19%). Orienitram je trgovačka marka kompanije United Therapeutics corporation, Silver Spring, Md, SAD.

Informacije o leku

Treprostinil (Remodulin)

Remodulin informacije za pacijente sa PAH

Poslednji put ažurirano: 2. februar 2015.

 

Last updated: November 26, 2015

Inspired by HOPE

Inspired by HOPE

 

Giuliana, Italy
I wish for the tulips I planted yesterday to flower and that I’ll be so busy planning my wedding that I’ll forget about PH!

Giuseppe, Switzerland
Healthy people have a lot of dreams. Sick people have only one.

Radu, Romania
I dream to still be around to see my 18 year old son become an architect.

Nina, Switzerland
I want to be cured and have a pony.

Tuulia, Finland
I hope to live a good life in spite of illness and that one day there will be a cure.

Jennifer, USA
I hope to feel better and to train to be a nurse.

Jana, Slovakia
I am on a waiting list for lung transplantation and hope that the operation will take place in the next 6 months.

Marion, France
I dream to be able to dance and party ! Walk in the mountains… and swim !

Patrik, Sweden
My dream is that a cure will be found for my son and for everybody else who suffers from PH.