Impresum

Ispod možete pronaći sve podatke o udruženju, kao i o našim stranicama.

PLUĆNA HIPERTENZIJA SRBIJA
Ul. Knez Mihailova 33, 11000 Beograd

Opšte informacije od značaja:

Matični broj: 28182040
PIB: 109166611
Datum osnivanja: 11.09.2015.
Šifra delatnosti: 9499
Zastupnik: Danijela Pešić
E mail: danijela@pesic.rs officephserbia@gmail.com
Web: www.phserbia.rs
FB: www.facebook.com/plucnahipertenzija/
Twitter: https://twitter.com/PHASerbia
Banka: Banka Intesa
Dinarski račun: 160-439746-38