O bolesti PH

Plućna hipertenzija

Plućna hipertenzija

Plućna hipertenzija (PH) je širok, inkluzivan naziv za grupu nekoliko hroničnoh bolesti koje pogađaju srce i pluća. Neki oblici (podtipovi) PH-a su retki kao i brzo progresivni, iscrpljujući i sa smrtnim ishodom. Kod plućne hipertenzije, arterije koje sprovode krv od srca do pluća se sužavaju iz ,do sada, još nepoznatih razloga. Srce se bori da pumpa krv kroz sužene arterije rezultujući visokim krvnim pritiskom u plućima u uvećanjem srca. Na kraju, umorno srce se iscrpi i rezultovati insuficijencijom srca i smrti.

Postoji pet „klasa” PH-a:

Klasa 1: Plućna arterijska hipertenzija (koja uključuje idiopatsku, naslednu, prouzrokovanu lekovima/toksinima, povezana sa bolestima vezivnog tkiva, urođena bolest srca, HIV, portalnu hipertenziju i ostalo)
Klasa 2: Plućna hipertenzija usled oboljenja levog srca
Klasa 3: Plućna hipertenzija usled bolesti pluća i/ili hipoksije
Klasa 4: Plućna hipertenzija povezana sa hroničnim tromboembolizmom (engl. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension – CTEPH)
Klasa 5: PH sa nejasnim i/ili mehanizmima sa više faktora

Videti odeljak “classification” za više informacija.

Tabela A