Respiratorna terapija

______

Republički fond za zdravstveno osiguranje je građanima Republike Srbije obezbedio sledeća respiratorna pomagala:

  • Koncentrator kiseonika – hronična opsturkivna bolest pluća (HOBP)  / Plućna arterijska hipertenzija (PAH)
  • Neinvazivni ventilator – Neuromišićne bolesti sa respiratornim tegobama
  • 24h ventilator – Traheostomisani bolesnici (Traheostomija je hirurška metoda otvaranja dušnika u vratnom delu radi obezbedjenja disanja).
  • Portabilni koncentrator kiseonika Plućna  arterijska hipertenzija (PAH)

Postupak za ostvarivanje prava na respiratorno pomagalo na osnovu redovnog zdravstvenog osiguranja je:

  1. Korak – Mišljenje lekara specijaliste
  2. Korak – Pokretanje postupka u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi (OPP obrazac koji popunjava ovlašćeni lekar)
  3. Korak – Dostavljanje OPP obrasca nadležnoj lokalnoj RFZO filijali (Socijalno)
  4. Korak – Podizanje potrebnih dokumenata u lokalnoj RFZO filijali po odobrenju lekarske komisije (RFZO revers, OPP obrazac overen od strane RFZO filijale, ocena lekarske komisije)
  5. Korak – Ukoliko Vam je odobreno novo pomagalo, imate pravo sopstvenog izbora dobavljača medicinske opreme.

Izvor: galen-fokus.co.rs

Ispod preuzmite Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i OPP obrazac u PDF formatu: