Kontaktirajte Nas

    PH Srbija

    Plućna Hiprtenzija Srbija je dobrovoljna nevladina organizacija, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja, zaštite, edukacije i prava pacijenata sa plućnom hipertenzijom.
    Ul. Kneza Mihaila 33, 11000 Beograd
    +381 61 1888072 ili +381 60 5004311