Upravni odbor

Danijela Pešić, Predsednik i osnivač PH Srbije

Predsednica i osnivač PH Srbija je Danijela Pešić. Živi i radi u Beogradu.

Aktivni je pisac (pod pseudonimom Danijela Knez) od 2009. godine. Iza sebe ima pet publikovanih romana.

Saradnik je u nekoliko online magazina. Aktivista u polju ekologije i zdravog života.

PAH joj je dijagnostikovana u drugoj godini života i živi sa njom više od 30 godina.

Aktivno razvija i jača PH asocijaciju u Srbiji, boreći se za prava svih pacijenata.
Osnovala je tim ”Inspired by HOPE” koji vremenom beleži sve značajnije rezultate i kroz svoje sportske aktivnosti podiže svest o PH.
Svojoj organizaciji je omogućila članstvo u PHA Europe septembra 2015. godine, na godišnjem PHA Europe kongresu održanom u Barseloni.
2017. godine postaje podpredsednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije – NORBS. Iste godine ulazi u Bord direktora PHA Europe kao sekretar, a potom i kao predsednik krovne evropske asocijacije za PH.