PH i funkcionalna klasa

Šta je WHO funkcionalna klasa?

Funkcionalna klasa Svetske zdravstvene organizacije (WHO) opisuje koliko je ozbiljna pacijentova plućna hipertenzija (PH).1 Postoje četiri različite klase – I je najblaži, a IV najteži oblik PH. Dodeljivanje funkcionalne klase pomaže timu za medicinsku negu osoba obolelih od PH da shvate kako ovo stanje pogađa pacijenta. Cilj PH terapije je da olakša život pacijenata, tako da je veoma bitno da imamo realnu sliku kako PH utiče na svakodnevni život pacijenata koji boluju od PH.

Klasa: I Pri fizičkoj aktivnosti ili odmaranju bez simptoma
Klasa: II Bez simptoma u stanju mirovanja, ali uobičajene aktivnosti kao što su penjanje uz stepenice, kupovanje namirnica ili raspremanje kreveta uzokuju nelagodu i gubitak daha
Klasa: III Pri odmaranju nema simptoma, ali uobičajeni sitni poslovi oko kuće su u velikoj meri ograničeni usled gubitka daha ili osećaja umora.
Klasa: IV Simptomi u stanju mirovanja, a ozbiljni simptomi se javljaju uz aktivnost

Kako se pacijentima dodeljuje funkcionalna klasa organizacije WHO?

Da dodelite pacijenta na funkcionalnu klasu WHO, mediciski tim za PH će postaviti pitanja u cilju otkrivanja kako PH utiče na njih.

Zašto je za pacijente važno da prate svoje PH simptome?

Glavni cilj PH terapije je da se poboljšaju pacijentovi simptomi – idealno do funkcionalne klase WHO I ili II.2 Za pacijente može biti od pomoći da vode beleške o tome kako se osećaju i zapisuju da li su otkrili nešto lakše ili teže. Ovaj izveštaj o simptomima pruža timu za medicinsku negu više informacija o tome kako se pacijenti snalaze nakon njihvove poslednje posete klinici i pomaže im da donesu odluku o daljem medicinskom lečenju.

Izvori

  1. McGoon M, Gutterman D, Steen V et al. Screening, early detection, and diagnosis of pulmonary arterial hypertension: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2004;126(1 Suppl):14S–34S.
  2. Galiè N, Hoeper MM, Humbert M et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J 2009;30:2493–537.

Više informacija i obrazovnog materijala može da se nađe u odeljku PH. To je lično.