Uslovi korišćenja

1. Definicije
U sadržaju sajta naići ćete na termine i skraćenice čije značenje ovde iznosimo:

  • “PHA Europe” je skraćenica za “Evropska asocijacija za plućnu hipertenziju”
  • “Sajt” podrazumeva veb stranicu izrađenu od strane “TimeMatters” firme a u vlasništvu PH Srbije.
  • “Materijal” podrazumeva svaki podatak, informaciju, tekst, grafički prikaz i link koji je publikovan, objavljen ili koji se u bilo kom obliku nalazi na obom sajtu.
  • Pod terminom “korisnik” podrazumevamo svaku onu individuu, firmu, kompaniju, organzaciju, dakle pravno i fizičko lice koje pristupa ovom sajtu.

2. Uslovi korišćenja
Ovaj sajt je vlasništvo PH Srbije i svako korišćenje sajta i sadržaja istog regulisano je pravima i uslovima korišćenja.
PH Srbija zadržava pravo da izmeni i dopuni uslove korišćenja predmetnog sajta u svakom trenutku izmenama i dopunama ovog teksta.

3. Korišćenje sajta
Svako ima pravo da pregleda onaj deo sajta koji nije zaštićen lozinkom i da u svoje svrhe koristi informacije dostupne na tim
delovima sajta, a pod tim podrazumevamo:

  • informacije dostupne na sajtu je dozvoljeno koristiti isključivo u lične svrhe, odnosno u svrhe informisanja. Svaka reprodukcija sadržaja je zabranjena, osim u lične svrhe.
  • Svi linkovi dostupni na sajtu su prethodno odobreni od strane PH Srbije
  • Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje delova sajta, ili sajta u celosti bez prethodnog odobrenja PH Srbije.

Svaki vid saveta koji se pruža, bilo u formi komentara ili u drugom obliku ne sme se odnositi na medicinske tretmane ili bilo kakve informacije koje se tiču lečenja budući da samo lekar sme odlučivati o terapijskom toku pacijenata..

Svaki sadržaj koji se postavlja mora biti prethodno odobren od strane moderatora ili administratora sajta. Ako postavljen sadržaj nije u skladu sa pravilima biće odmah uklonjen.

4. Autorska prava
Sav materijal na ovom sajtu je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju PH Srbiji. Materijal, bilo da je reč o tekstualnom delu sajta, slikama, video materijalu ili svakom medijskom sadržaju se ne sme distribuirati i ponovo publikovati bez prethodnog odobrenja. Svako preuzimanje pomenutog materijala u lične svrhe je dozvoljeno od strane vlasnika sajta. Ako želite da koristite određene delove sajta i materijala, molimo vas da kontaktirate vlasnika sajta.