O Nama

PH Srbija

Plućna Hiprtenzija Srbija je dobrovoljna nevladina organizacija, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja, zaštite, edukacije i prava pacijenata sa plućnom hipertenzijom.

Naši ciljevi

PH Srbija – PLUĆNA HIPERTENZIJA SRBIJA je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom, edukacije pacijenata i njihovih porodica.

Partneri PH Srbije

PH Srbija je dugogodišnja aktivna članica PHA Evrope, krovne asocijacije koja okuplja 33 udruženja iz 27 evropske zemlje. Kroz svoje aktivnosti, naše udruženje ima partnerske odnose sa mnogim evropskim i regionalnim organizacijama i udruženjima, među kojima su Evropski forum pacijenata, EURORDIS, NORBS itd.