PAH Centri u Srbiji

U našoj državi postoji četiri referentne ustanove u kojima naši stručnjaci leče pacijente koji boluju od plućne hipertenzije. Spisak i podatke referentnih PH centara u Srbiji pogledajte ispod.

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE (ODELJENJE ZA PLUĆNU HIPERTENZIJU I HRONIČNO PLUĆNO SRCE)

Put doktora Goldmana br.4, 21204 Sremska Kamenica
Tel: 021/480-5101
tel: 021/480-5177
tel: 021/480-5181
U ovoj ustanovi, pacijenti sa PAH se mogu obratiti sledećim lekarima:
Prof. dr Ilija Andrijević
dr Senka Milutinov
e-mail: senkamilutinov@gmail.com
Posetite web stranu Instituta za plućne bolesti OVDE

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Višegradska 26, 11000 Beograd
tel: 011/366-3311 – Uprava Klinike
tel: 011/366-3264 – Stacionar
U ovoj ustanovi, pacijenti sa PAH se mogu obratiti sledećim lekarima:
Prof. dr Arsen D. Ristić
e-mail: arsen.ristic@med.bg.ac.rs
Posetite web stranu Kliničkog centra Srbije OVDE

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR "ZEMUN – BEOGRAD"

Vukova br. 9, 11070 Beograd
tel: 011/3772-734
U ovoj ustanovi, pacijenti sa PAH se mogu obratiti sledećim lekarima:
Prof. dr Biljana Putniković
Doc. Dr Miodrag Vukčević
Dr mr. sci. Ivan Stanković
Posetite web stranu KBC-a “Zemun-Beograd” OVDE

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA TIRŠOVA

Tiršova 10, 11000 Beograd
tel: 011/2060-715
U ovoj ustanovi, pacijenti sa PAH se mogu obratiti sledećim lekarima:
Prof. dr Ida Jovanović
Prof. dr Milan Đukić
Prof. dr Vojislav Parezanović
Dr Igor Stefanović
Posetite web stranu Univerzitetske dečje Klinike OVDE

Napominjemo da je spisak sklon izmenama i dopunama, shodno novim informacijama.