PH Srbija

Plućna Hiprtenzija Srbija je dobrovoljna nevladina organizacija, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja, zaštite, edukacije i prava pacijenata sa plućnom hipertenzijom.

Od 2015. godine, članica je nacionalnog udruženja pacijenata PH Europe sa sedištem u Beču koja broji više od 40 evropskih zemalja, među kojima su Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Italija, Irska, Izrael, Nemačka, Francuska, Danska, Portugal, Makedonija, Mađarska, Hrvatska, Litvanija, Češka, Švedska, Švajcaska, Ukrajina, Turska itd.

PH Srbija, zajedno sa PH Europe, zajedničkim snagama radi na tome da pobošlja svest o PH širom Srbije i Evrope, promoviše optimalne standardne brige za ljude koji žive sa ovom bolešću, osigura dostupnost svih odobrenih tretmana i podstiče istraživanje za nove lekove i terapije.

Grupna fotografija

PH Srbija - Grupna fotografija