Naši ciljevi

PH Srbija – PLUĆNA HIPERTENZIJA SRBIJA je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom, edukacije pacijenata i njihovih porodica.

Dostupne lekove za plućnu hipertenziju

Dostupne lekove za plućnu hipertenziju

To su sledeći ciljevi i zadaci:

 • Unapređivanje zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom
 • Edukacija njihovih porodica
 • Organizovanje aktivnosti i okupljanja PH pacijenata, javno zalaganje za promenu svesti, navika u pogledu postupanja sa pacijentima koji boluju od plućne hipertenzije.
 • Prikupljanje naučne i stručne literature u oblasti zdravstvene nege pacijenata sa PH.
 • Organizovanje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti PH.
 • Objavljivanje brošura, knjiga, vođenje web sajta i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bolju zdravstvenu zaštitu i dostupnost informacija i doktorskih timova za pacijente sa plućnom hipertenzijom, a u skladu sa zakonom.
 • Organizovanje stručnjaka i doktora za rad na edukaciji i boljoj informisanosti pacijenata i njihovih porodica.
 • Saradnja sa timovima iz inostranstva i pokušaj dobijanja prava na druge, u svetu, odavno dostupne lekove za plućnu hipertenziju, koji u Srbiji još uvek nisu dostupni, i time produžetka života i poboljšavanja kvaliteta života pacijenata sa PH.
 • Saradnja sa univerzitetima, klinikama, Ministarstvom zdravlja, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemji i inostranstvu koje se bave problemima retkih bolesti, a posebno plućnom hipertenzijom.
 • Podizanje svesti građana o transplantaciji organa (jedinom krajnjem medicinskom rešenju za PH).
 • Zastupanje intresa članova Udruženja pred lokalnim i repubičkim organima;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugrdske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostaih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za Organizaciju Plućna hipertenzija Srbija.
Edukacija njihovih porodica

Edukacija njihovih porodica

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preuzima sledeće oblike aktivnosti:

 • Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja.
 • Udruženje preuzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada udruženja Plućna hipertenzija Srbija.