Klinička ispitivanja i studije

Na sledećim linkovima možete pronaći informacije o lekovima i medicinskim sredstvima koja su u fazi kliničkih ispitivanja. Unosom oboljenja, možete imati i uvid u lekove za lečenje PH koji su trenutno u fazi ispitivanja.
Određene lekove čija učinkovitost obećava, a na osnovu rezultata kliničkih ispitivanja ćemo blagovremeno predstaviti u tekstu koji će biti objavljen na ovoj stranici.

Klikni ovde da otvoriš web stranu sa podacima o kliničkim ispitivanjima i studijama

Klikni ovde da otvoriš kliničke studije za PAH u Srbiji