BOSENTAN dostupan svima koji boluju od PH o trošku RFZO

BOSENTAN dostupan svima koji boluju od PH o trošku RFZO

Od oktobra 2018 u Srbiji je dostupana još jedna terapija, namnjena onima koji boluju od Plućne arteriske hipertenzije (PAH).!
Naime, kompanija Hemofarm je počela sa proizvodnjom i distribucijom leka Cascata.
Cascata (Bosentan) je lek koji pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti receptora za endotelin. Namenjen je za lečenje pacijenata koji boluju od Plućne arterijske hipertenzije sa funkcionalnom Klasom II I Klasom III
Hemofarm je postala prva kompanija koja ima 2 terapije za PAH, koja se mogu koristiti kao kombinovane terapija i koja su dostupna na našem tržištu. Od ranije na tržištu je dostupana I terapija Flumil (Sildenafil), lek koji pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze 5 (PDE 5).

Od ranije na tržištu je dostupana i terapija Cardisteps, kompanije Teva -Actavis, koji pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti receptora za endotelin, kao i lek Revatio (Sildenafil) koji pripada grupi lekova PDE 5, kompanije Pfizer, koji je ujedno bio i prvi i jedini lek koji su osobe sa PAH mogli da koriste u Srbiji u predhodne 3 godine. Neki od pacijenata su upravo sa dostupnošću ovog leka uspeli da bolest koliko toliko održe u kontroli.

Sve 4 terapije dostupne su pacijentima preko RFZO-a, kod kojih je dijagnostikovana Plućna arterijska hipertenzija (PAH), uz poseban režim izdavanja na recept, od strane stručne lekarske komisije za PAH, koje se nalaze u sva 4 centra za Plućnu hipertenziju u Srbiji, na Kliničkom centru Srbija, Institutu za Plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, KBC Zemun i Institutu u Tiršovoj ulici. Nakon toga, pacijent sa receptom odlazi u apoteku , gde se lek i podiže.
Stanje u Srbiji, bar to se tiče PAH je sada značajno bolje, (daleko od dobre a kamoli vrlodobre i odlične) jer ipak postoje neke terapijske mogućnosti, koje će, nadamo se pomoći nekim osobama sa PAH a posebno pomoći onima kod kojih se bolest na vreme dijagnostikuje. Upravo, sada dostupne terapije, pomažu baš onima kod kojih je na vreme uspostavljena dijagnoza, dakle u ranom stadijumu bolesti.

Pred nama je još puno rada i truda, kako bismo uspeli da obezbedimo adekvatne terapije svima, pogotovu onima kod kojih je dijagnoza kasno uspostavljena I kod onih kod kojih je bolest uznapredovala usled neadekvatnih terapija, kao i kod onih sa najtežim oblikom oboljenja,
Svi oni adekvatnu terpiju još uvek nemaju.

Pred nama je još puno rada kako bismo obezbedili da oni sa najtežim oblikom oboljenje odu na transplatacije pluća ili pluća i srca, koje im je za sada jedino moguće izlečenje. Za sada oni tu mogućnost još uvek nemaju.

Pred nama je još puno rada kako bismo obezbedili da osobe sa PAH ostvare pravo na porttabilne koncentratore kiseonika, koji bi im omogućili bolji kvalitet života i koji bi im omogućili da bez većih problema mogu otići na put, na more, u posetu rodbini i prijateljima, na koncert ili u pozorište, kako bi mogliiI neki deo dana da provedu napolju, u prirodi, a ne privezani za stabilne koncentartore kisenika u kući , na kojima većina njih provodi i više o 14 sati dnevno.
Oni za sada tu mogućnost nemaju.

PH Srbija