Objavljena dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na podršku obolelima od retkih bolesti / NORBS /

Objavljena dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na podršku obolelima od retkih bolesti / NORBS /

U prilogu ćete naći najnovije ažurirane podatke sa do sada napreciznijim uputstvima a u vezi sa finansijskoj pomoći obolelima od retkih bolesti. Mejl prenosimo od naše krovne organizacije NORBS i ovim putem im se zahvaljujemo.

Na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju objavljene su bliže informacije o načinu podnošenja zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći, dodelu vaučera za kupovinu lekova i medicinske sredstva ili dodelu vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju.

Vlada je donela zaključak da se:
1. Porodicama sa decom koja su obolele od retkih bolesti i ostalima koji su oboleli od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 25,000.00 dinara (Link do zaključka Vlade RS: https://www.minbpd.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/Zakljucak-o-isplati-jednokratne-novcane-pomoci-porodicama-sa-decom-koja-su-obolela-od-retkih-bolesti-i-ostalima-koji-su-oboleli-od-retkih-bolesti.pdf);
2. Licima koja su obolela od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batutu”, dodele vaučeri za kupovinu lekova i medicinskih sredstava u iznosu od 35,000.00 dinara (Link do zaključka Vlade RS: https://www.minbpd.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/Zakljucak-o-dodeli-vaucera-za-kupovinu-lekova-i-medicinskih-sredstava-licima-koja-su-obolela-od-retkih-bolesti.pdf)
3. Licima koja su obolela od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batutu”, dodele vaučeri za rehabilitaciju i rekreaciju u iznosu od 50,000.00 dinara. (Link do zaključka Vlade RS: https://www.minbpd.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/Zakljucak-o-dodeli-vaucera-za-rehabilitaciju-i-rekreaciju-licima-koja-su-obolela-od-retkih-bolesti.pdf)
U zavisnosti da li se zahtev podnosi za dodelu jednokratne novčane pomoći, za dodelu vaučera za rehabilitaciju ili za dodelu vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju podnosilac zahteva popunjava obrazac za određenu vrstu podrške i dostavlja ga Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Grupi za unapređenje kvaliteta života porodica sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalima koji su oboleli od retkih bolesti na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd ili putem elektronske pošte: podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs  Ukoliko podnosite zahtev za sve tri vrste pomoći, popunjavate svaki Obrazac posebno, i šaljete u istoj koverti (ukoliko šaljete regularnom poštom) ili u istom mejlu (ukoliko šaljete elektronski).
Ministarstvo nije definisalo vremenski rok do kada je potrebno poslati Obrazac zahteva. Proveru ispunjenosti uslova vršiće Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.
Sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava dostavljaju se na elektronsku adresu: podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs, a mogu se dobiti i pozivom na broj telefona 0648622550, svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 časova.
Hvala svima na interesovanju i strpljemu. Najviše hvala NORBS timu koji je sa svima nama podelio ove podatke.

Sračno,

Vaša PH Srbija