DOBRE VESTI: PORTABILNI KONCENTRATORI KISEONIKA ZA OBOLELE OD PAH

DOBRE VESTI: PORTABILNI KONCENTRATORI KISEONIKA ZA OBOLELE OD PAH

Zahvaljujući izuzetnom razumevanju ljudi iz RFZO-a i Ministarstva zdravlja i čitavog niza izuzetno kvalitetnih sastanaka koje smo imali sa njima, nastavili smo izuzetnu saradnju. Prepoznali su i razumeli one osnovne potrebe koje imaju osobe koje boluju od Plućne arterijske hipertenzije i pronašli rešenja koja su u ovom momentu i moguća.

Pored stabilnog koncentratora kiseonika i 2 terapije koje su u poslednje vreme dostupne preko Fonda, od nedavno su dostupni i portabilni koncentratori kiseonika o trošku RFZO-a.
Šta to konkretno znači za osobe sa PAH i ko ostvaruje parvo na portabilni koncentrator kiseonika?
“Osigurano lice obolelo od PAH, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godine života I zaposleno lice, odnosno preduzetnik, kome je za samostalno obavljenje aktivnosti svakodnevnog života, pored koncentratora kiseonika od 5 l/min, neophodno i korišćenje portabilnog-prenosnog koncentratora kiseonika”
Izuzetnu i intezivnu saradnju ćemo i ubuduće nastaviti sa predstavnicima Fonda i Ministarstva zdravlja, koji su prepoznali gotovo sve probleme sa kojima se pacijenti u Srbiji susreću i u kojima imamo zaista dobre sagovornike spremne da pomognu.
Svesni da još uvek ima manjkavosti kako u pravilnicima, ali i u protokolima po kojima se osobe sa PAH moraju lečiti, nastavićemo intezivne razgovore i doći do konkretnijih i kvalitetnijih rešenja, koja će uprostiti i pojednostaviti procedure koja će biti na dobrobit svih, kako Ministarstva, tako i Fonda ali pre svih, pacijenata.
Mi ćemo nastaviti kao i do sada, predano i vredno da radimo, uz pomoć svih koji nas podržavaju na više nego impresivan način.