PH SRBIJA na Balkanskoj konferenciji o Retkim bolestima u Bugarskoj

PH SRBIJA na Balkanskoj konferenciji o Retkim bolestima u Bugarskoj

Kao i predhodnih godina u Bugarskoj se održala sada već tradicionalna konferencija o retkim bolestima, sa posebnom pažnjom na Sarkoidozu, Idiopatsku plućnu fibrozu i Plućnu hipertenziju.

PH Srbiju su ove godine na Konferenciji predstavljali Biljana i Čedomir Kosanović, koji su se sa puno pozitivnih utisaka vratili iz Bugarske.

Pre svega zbog izuzetne organizacije i atmosfere koja je vladala na samoj konferenciji, ali i zbog odlično raspoređenih predavanja vrhunskih bugarskih stručnjaka iz oblasti pulmologije i kardiologije sa dobrim odabranim temama: Idiopatska plućna fibroza, sarkoidoza, predavanje o uticaju na život i kako živeti sa retkim bolestima (psiha, vežbe, ishrana), vrste terapija, korišćenje kiseonika.

Posebna pažnja je obraćena na važnost transplatacije, kao jedinog vida rešenja ka končnom izlečenju.
Predavanjima su prisustvovali i transplantirani pacijenti iz Bugarske.

Ono što je zaključak i poruka sa konferencije je da moramo biti ujedinjeni u zajedničkoj borbi u podizanju svesti o retkim bolestima, insistiranju na što boljoj dostupnosti terapija, kao i pomoćnim medicinskim aparatima.

PH Srbija