PH SRBIJA – PHA CONFERENCE – ORLANDO, USA – 2018

PH SRBIJA – PHA CONFERENCE – ORLANDO, USA – 2018

I ove godine imali smo priliku da prisustvujemo na navećoj i najznačajnijoj Svetskoj PH konferenci održanoj u Orlandu, USA u organizaciji PHA – Amerika. Pred više od 40 udruženja i lidera sa 5 kontinenata, imali smo tu privilegiju i čast da održimo predavanje na temu „PH centres in Serbia and the role of associations in their formation”

Oranizator nam je za ovu značajnu temu odredio 30 minuta, koje smo maksimalno iskoristili i pre svega napomenuli značaj i uticaj PH Evrope u svim aspektima našeg delovanja, koji su doveli do velikih uspeha. Prikazali smo i film koji smo napravili “ Živeti sa PAH bez terapije” . Gromoglasni spontani aplauzi tokom predavanja ali i na samom kraju su dokaz da smo se na pravi način predstavili kao i diskusija koja se razvila u koju se uključio veliki broj ljudi. Svi u Sali su bili saglasni da je prezentacija bila izuzetna.
Takodje, veliko zadovoljstvo je bilo i slušati predstavnika PH Evrope, g. Gerry Fichera i Hall Skara, koji su u izuzetno nadahnutom i savršenom predavanju govorili na temu “ The white spot program – PHA EUROPE”.

Glavni utisci nakon prvog dana konferencije koji je bio posvećen Internacionalnim liderima je, da je sve prošlo savršeno i da smo imali prilike da čujemo i da se upoznamo sa trenutnom situacijom sa PH u celom svetu.
Tokom konferencije imali smo i grupni sastanak, zajednički ručak sa predstavnicima ARENA, koji su pokazali veliko interesovanje sa saradnju sa udruženjima. Tokom konferencije održali smo još nekoliko izuzetnih sastanaka sa predstavnicima industrije.
Raduje nas i veliki broj ljudi koji su poreklom sa teritorije Balkana i koji su došli da saslušaju naše predavanje ali i da se sa nama upoznaju.

Sve u svemu, konferencija sa preko 2.000 učesnika, sa preko 50 sesija, posvećenih, kako samom pacijetu, tako i njihovim porodicama, njihovim negovaterljima, sa sajajnim idejama i predlozima, punim razumevanja, ali i sjajnim predavanjima vrhunskih stručnjaka u vezi sa terapijama, pravcem u kom nauka ide, ali isto takop i predavanja na temu osnaživanja samih udruženja i praktičnim predlozima i savetima kako da udruženja postanu još jača , vidljivija i kako da se finansijski osnaže.

Imali smo priliku da u okviru sajma farmaceutske industrije, razgovaramo sa stručnjacima koji su nas još bolje upoznali sa terapjskim opcijama, ali i sa ishranom, aktivnostima i svemu onome što može da doprinese boljem i kvalitetnijem životu pacijenata.
PHA EUROPE su pored prestavnika Srbije, predstavljali: Austrija, Norveška, Ukrajina, Irska, Španija i Izrael.
Naš lični utisak, jako malo s obzirom na važnost konferencije, kao i na broj udruženja koji se nalazi u Evropi i u okviru PHA Europe i koji čini više od polovine ukupnog broja udruženja u celom svetu.

Sjajno iskustvo, mesto na kojem smo mnogo toga naučili i koje nam je dalo nadu i snagu da idemo još snažnije i upornije u potrazi za našim pravima. Naravno, ne smemo zaboraviti, našeg sjajnog domaćina g Michael Knapena, koji se potrudio i učinio sve kako bi se osećali kao kod svoje kuće. Sjajna organizacija, sjajan kongres. Bravo!

PH Srbija