Doc. dr Jovan Matijašević i dr Senka Milutinov sa Instituta za plućne bolesti ”Kamenica” u gostovanju na TV kanalu 9

Doc. dr Jovan Matijašević i dr Senka Milutinov sa Instituta za plućne bolesti ”Kamenica” u gostovanju na TV kanalu 9

U Novom Sadu su povodom svestkog dana plućne hipertenzije govorili Doc. dr Jovan Matijašević i dr Senka Milutinov. Šta su oni rekli o ovoj opakoj i smrtonosnoj bolesti, možete pogledati u ovom video prilogu: