PLUĆNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA NA XVI Internacionalni Kongres o kliničkoj kardiologiji i srčanoj insuficijenciji – CardioS 2018

PLUĆNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA NA XVI Internacionalni Kongres o kliničkoj kardiologiji i srčanoj insuficijenciji – CardioS 2018

XVI Internacionalni Kongres o kliničkoj kardiologiji i srčanoj insuficijenciji – CardioS 2018
se održao 20. i 21. aprila 2018 u Beogradu u Hotelu Crowne Plaza. Nesumnjivo je da je CardioS, najugledniji kardiološki sastanak u Srbiji, koji objedinjava interaktivnu edukaciju, praktična znanja i iskustva evropske i srpske kardiologije. Kongres zajednički organizuju Udruženje za srčanu slabost Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpska Akademija nauka i umetnosti i Evropsko udruženje za srčanu slabost.
Organizatori su se potrudili da se u programu CardioS-a 2018 nađu sva glavna dostignuća u kardiologiji u prošloj i ovoj godini sa posebnim akcentom na Plućnu arterijsku hipertenziju (PAH). Sve veći napredak farmakoterapije, interventnog lečenja i primene uređaja u lečenju kardiovaskularnih bolesti, omogućava poboljšanje prognoze kardioloških bolesnika i produženje njihovog života. Vrhunski eksperti, kako iz naše zemlje, tako i iz cele Evrope su se pobrinuli da ove napretke predstave na najbolji način.

U drugom danu, jedna od glavnih tema na ovom prestižnom i izuzetno posećenom simpozijumu je bila i Plućna arterijska hipertenzija.
“Pulmonary arterial hypertension: treating the disease more successfully”
Predavali su Prof dr P. M. Seferović sa temom: “Differential diagnosis of pulmonary artery hypertension: essential for survival”

I Prof dr A. Ristić sa temom: “Sildenafil and bosentan in pulmonary artery hypertension treatment: goals and scores of mono and combination therapy”
Ono što nas posebno raduje je to, da se Plućna arterijska hipertenzija sve češće spominje kako u stručnim tako i u širim javnim krugovima, pa smim tim lakše dolazi do javnosti.
Svi naši doktori za PAH u Srbiji daju nesumnjiv doprinos, kao i kontinuirana i konstantna izuzetna saradnja sa našim udruženjem pacijenata.

PH Srbija