Prilog o plućnoj hipertenziji sa Kopernikus televizije

Prilog  o plućnoj hipertenziji sa Kopernikus televizije

Povodom svetskog dana plućne hipertenzije upoznali smo javnost sa ozbiljnim problemima sa kojima se suočavamo. Takođe smo pozvali državu i Vladu da reaguju.