Simpozijum ECHOS 2022

Simpozijum ECHOS 2022

PH Srbija je imala tu čast da prisustvuje i širi svest o plućnoj hipertenziji na trećem po redu simpozijumu ehokardiografa Srbije ECHOS 2022 odžanog tokom oktobra 2022 godine. Zahvaljujući srdačnoj podršci kompanije MSD, dobili smo priliku da na simpozijumu imamo i svoj štand i podelimo zvanicama, stručnoj javnosti, lekarima i priznatim stručnjacima, brošure o dijagnostici i lečenju plućne hipertenzije. Ovaj simpozijum u organizaciji dr Danijele Trifunović-Zamaklar i dr Ivana Stankovića koji nas je lično i pozvao da prisustvujemo od velikog jeznačaja za pacijente pre svega jer je jedno od značajnijih  predavanja bilo posvećeno upravo  EHO skriningu plućne hipertenzije, kao i ehokardiografskom praćenju terapijskog odgovora kod PAH pacijenata. Doktor Ivan Stanković je tokom iscrpne prezentacije izneo slučajeve pacijenata, istakavši važnost pravovremene dijagnostike u kojoj važnu ulogu ima i ehokardiografija. Značajna pažnja je bila posvećena adekvatnom terapijskom režimu koji mora biti kontinuiran da bi bio dovoljno učinkovit, a bilo je reči i o pacijentovom kvalitetu života koji umnogome zavisi o valjanog multidisciplinarnog pristupa lekara koji pacijentu mora prići ne samo sagledavajući njegovu dijagnozu plućne hipertenzije, već osvrćući se na njegovo celolupno zdravstveno stanje. Ovom prilikom se zahvaljujemo dr Ivanu Stankviću na podršci svim pacijentima koji boluju od plućne hipertenzije. Ovakvi događaji omogućavaju da i stručna javnost proširi svoje znanje o bolesti, time omogućavajući što raniju dijagnozu i što kvalitetnije lečenje. Na simpozijumu su istaknute sve važne crte iznete u novim vodičima za dijagnostku i lečenje PH.

 

Duboku zahvalnost dugujemo i kompaniji MSD koja nam je ustupila svoj štand.

 

Pročitajte više o ECHOS 2022 Srbija na sledćem linku: https://www.echoserbia.org/