Svetski dan plućne hipertenzije u SANU i KCS

Svetski dan plućne hipertenzije u SANU i KCS

Povodom Svetskog dana plućne hipertenzije (World Pulmonary Hypertension Day) u subotu 5. maja, u sali za predavanja na prvom spratu Poliklinike KCS, održana je konferencijaza medije, na kojoj su govorili državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Meho Mahmutović, koordinator nacionalnog registra za plućnu hipertenziju prof. dr Arsen Ristić i predsednica udruženja pacijenata sa plućnom hipertenzijom Danijela Pešić.

Poslednjih nekoliko godina je u Srbiji postignut značajan napredak u edukaciji timova koji ove bolesnike dijagnostikuju i leče, a u toku ove godine izlečena su dva bolesnika sa teškom post-tromboembolijskom plućnom hipertenzijom, kompleksnom hirurškom intervencijom – pulmonalnom endarterektomijom, a za ovu proceduru se upravo pripremaju još dva bolesnika.

Postavljeni su jasni principi lečenja teških bolesnika sa plućnom hipertenzijom i uspostavnjeni mehanizmi na osnovu kojih će ovim bolesnicima biti dostupna ne samo monoterapija kao do sada, već i savremena, potentnija inicijalna kombinovana terapija, u skladu sa Evropskim vodičima dobre kliničke prakse.

U Srbiji se Svetski dan plućne hipertenzije obeležava i Regionalnim samitom kardiologa, pulmologa, reumatologa, grudnih hirurga i kardiohirurga, od 3. do 5. maja u SANU i KCS.